ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD

Smlouva o zájezdu uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále taky jen NOZ)
  Smluvní strany:
Cestovní kancelář Ing. Radim Sršeň - HORNET TOUR
788 20 Dolní Studénky 155, IČ: 68194005, DIČ: CZ8005015799
Bankovní spojení: ČSOB Šumperk, číslo účtu 133 714 525 /0300
telefon: 583 217 039, fax: 583 280 065, mobil: +420 603 960 441
email: hornettour@seznam.cz, www.hornettour.cz

kontakt

web

ZÁKAZNÍK – OBJEDNATELREZERVAČNÍ ČÍSLO:
Č Příjmení, jméno, titul Datum nar. Adresa (včetně kontaktního emailu) Telefon Číslo pasu Cena
1
SPOLUCESTUJÍCÍ – zákazník uzavírá tuto smlouvu i ve prospěch následujících osob
2
3
4
5
6

Jméno zájezdu, země, letovisko:
Termín, kód:

Doprava (rezervace místa...): Nástupní místo:
Ubytování: Pojištění:
Strava: Jiné služby a požadavky:

Seznámil jsem se a souhlasím se všeobecnými smluvními podmínkami uvedenými na zadní straně, a to i jménem všech výše uvedených osob, které mne k uzavření cestovní smlouvy zmocnily. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zároveň potvrzuji, že mi byl předán příslušný katalog (event. písemná dodatečná nabídka zájezdů) s uvedením hlavních charakteristických znaků, který je také nedílnou součástí této smlouvy a doklad o pojištění proti úpadku (krachu) cestovní kanceláře a ostatní náležitosti ve smyslu zákon č. 89/2012 Sb. Smlouva o zájezdu nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

V dne Podpis zákazníka: ..............................................
V  D.Studénkách dne Podpis prac. CK HORNET TOUR: ..............................................
 
Opište prosím kontrolní text.
Je text s obrázku nečitelný? Zkuste jiný!
Váš e-mail: